fbpx

พัฒนาศักยภาพครูทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก


วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา วิทยากรจาก Factsheets โดย อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพครูทหารบก ในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่งครู อาจารย์ จากโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการแล้ว