fbpx

โครงการพัฒนาครู สปป.ลาว โดย UNESCO

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับโครงการ 2nd National Workshop on Development of Basic ICT Course Module within the Teacher Education Programme in Lao PDR โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว
โดยบรรยายในหัวข้อ ຈາກຫ້ອງຮຽນສູ່ຈໍພາບ: ແອັບພຣີເຄຊັນສໍາລັບການຕັດຕໍ່ວີດີໂອສຳລັບນັກການສຶກສາ (จากห้องเรียนสู่จอภาพ แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวีดีโอสำหรับนักการศึกษา) ผ่านช่องทางออนไลน์