fbpx

บรรยายพิเศษเรื่อง Data-driven Digital Marketing และ Digital Content Strategy ณ ฟาร์มโชคชัย

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเกียรติจากสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บรรยายพิเศษเรื่อง Data-driven Digital Marketing และ Digital Content Strategy

จัดขึ้นที่ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564