fbpx

ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ.

Factsheets ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมพลังเป็นวิทยากรในโครงการ ครูครีเอเตอร์ เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ หัวข้อ Microleaning และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรม หรือนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ในหัวข้อ Personal Branding ให้คุณครูสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อ.ภาณุวัฒน์ จิมมาลี หรือ ครูเต้ยเต้ย เทย สอนEng ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนตัวเองจากครู สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการสอน การปรับการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ต้องทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ในหัวข้อ การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ สื่อสารอัตลักษณ์ด้วยภาพ (Visual Identity) เพื่อสร้างการจดจำให้กับคุณครู อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ในหัวข้อ Production Planning, Influencer Market Segmentation …

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ. Read More »

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019

รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน โครงการ OBEC Hackathon 2019 – EDU Digital ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน จากทั่วประเทศ ที่มีทักษะ Coding มาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน สังคม ด้วยการสร้างแอพ ใน 3 ลักษณะ คือ เกมเพื่อให้ความรู้ แอพเพื่อการเรียนรู้ และแอพอรรถประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น …

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019 Read More »