fbpx

เจาะตลาดสินค้าและบริการผู้สูงอายุใน 5 ขั้นตอน – Factsheet No.42

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

จากสถิติของกรมกิจการผู้สูงอายุในปีที่ผ่านมา ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 11 ล้านคน คิดเป็น 17.57% ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 (20%) ซึ่งก็เป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับสินค้าและบริการต่าง ๆ ในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้สูงอายุในปัจจุบัน เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซื้อของออนไลน์มากขึ้น และยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ Pain Point ที่มีความท้าทายนักการตลาดอยู่เสมอ

วันนี้ Factsheets จึงขอนำ 5 วิธีการทำการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเราจะได้เข้าใจบริบทและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้ จะมีวิธีการอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. ผู้สูงอายุไม่ได้พึ่งพา Influencer เป็นหลักอีกต่อไป
หลายสิบปีที่ผ่านมา เราอาจจะได้เห็นธุรกิจต่าง ๆ นำ Influencer Marketing มาใช้เพื่อดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ

คำว่า Influencer ในที่นี้ไม่ได้เจาะจงถึงคนดังอย่างเดียว แต่รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อมกลุ่มเป้าหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ญาติ เพื่อน โดยก่อนหน้านี้นักการตลาดจะใช้วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มคนรอบตัวผู้สูงอายุ เพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือจ่ายเงินค่าบริการให้กับผู้สูงอายุอีกทอดหนึ่ง

แต่ในปัจจุบัน การที่ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนั้นทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้เอง และมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นข้อแนะนำให้นักการตลาดทำการสร้างคอนเทนท์ และสื่อสารคอนเทนท์เพื่อโน้มน้าวและสร้างความต้องการไปยังผู้สูงอายุโดยตรงได้เลย เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่น

2. ผู้สูงอายุมีความภักดีต่อแบรนด์สูงกว่า
จากรายงานของสำนักงานการสื่อสารแห่งสหราชอาณาจักร (Ofcom) พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเลือกที่จะค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ลดลง เหลือเพียง 10% เท่านั้น โดยจะตัดสินใจซื้อสินค้า ใช้บริการ หรือใช้งานระบบต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตแบบเจาะจงเฉพาะที่ตัวเองคุ้นเคย เช่น เมื่อคุ้นเคยกับ LINE ก็จะใช้ LINE เป็นหลักไปตลอด ไม่ค่อยยอมเปลี่ยนช่องทางการสื่อสาร ดังนั้นการทำตลาดสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ นักการตลาดจะต้องนำคอนเทนท์ไปไว้ในที่ ๆ ผู้สูงอายุมองเห็น ใช้งาน เพื่อให้เกิดการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการทำคอนเทนท์จะต้องเน้นการให้ข้อมูล นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นก็ Remarketing เพื่อสร้างความคุ้นเคย จากนั้นใช้โปรโมชั่นเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อ โดยอาจอำนวยความสะดวกในการซื้อมากเป็นพิเศษ เช่น การให้โทรซื้อได้ การชำระเงินปลายทาง ก็จะมีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น

3. ประสบการณ์สำคัญที่สุด
ถึงแม้ผู้สูงอายุจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากประสบการณ์ตามธรรมชาติ เมื่อแบรนด์ไหนแสดงออกว่ามีความใส่ใจ มีความต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ก็จะมีโอกาสปิดการขายได้มากกว่า

ดังนั้น นอกจากช่องทางออนไลน์แล้ว การใช้คนจริง ๆ ในการสื่อสารกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการแชท หรือการพูดคุยทางโทรศัพท์ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่

4. ลงทุนกับการสร้างการเรียนรู้
สินค้าหลาย ๆ ตัว โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ มักจะมีรายละเอียดที่มากกว่าปกติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหาร เป็นข้อมูลที่ต้องมีความชัดเจน หรือแม้กระทั่งธุรกิจอื่น ๆ ทั่วไป ที่มีความซับซ้อน เช่น Mobile Banking การสื่อสารไปยังผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้ความประณีตของเนื้อหามากเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้แบบไม่ยากเกินไป

ดังนั้นนักการตลาดควรจะต้องลงทุนไปกับการสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจสินค้าและบริการได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ

5. ใช้วีดิโอ (เช่น YouTube)
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะรับชมคลิปวีดิโอบนอินเทอร์เน็ต หรือ YouTube เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงวิธีการรับข้อมูล การสร้างคอนเทนท์แบบวีดิโอก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน โดยอาจทำเป็นคลิปสั้น ๆ เพื่อให้เกิดการส่งต่อทาง LINE หรือนำไปไว้บน Facebook ก็จะช่วยให้การทำความเข้าใจกับสินค้าและบริการเป็นไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้น

แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีความสนใจในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ Factsheets มีโครงการดี ๆ มาฝาก นั่นก็คือ โครงการ 60+ Thailand ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

โดย DITP ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.60plusthailand.com ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างแบรนด์ การเจาะตลาดสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงการส่งออกสินค้าผู้สูงอายุ โดยมีทั้งบทความที่น่าสนใจ และหากสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ได้ฟรี รวมทั้งมี E-learning ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และทำการตลาดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้เรียนรู้ได้ฟรี ถ้าใครสนใจอย่าลืมไปสมัครกัน

ที่มา
https://www.searchenginejournal.com/digital-marketing-to-seniors/