fbpx

เราสร้างปรากฎการณ์แห่งการเรียนรู้

We Craft Phenomenal Learning Experiences

ทำงานกับคน

เพื่อเสริมสมรรถนะให้เป็น Smart People
ด้วย “ปัญญาภัณฑ์ (Product Knowledge)” หลากรูปแบบ
ทั้งการสอน บรรยาย ฝึกอบรม คอร์สออนไลน์ หนังสือและอีบุ๊ค
ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การศึกษา และธุรกิจ
ที่เกิดจากการรวมตัวของมืออาขีพ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทำงานกับครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่ขับเคลื่อนงานการศึกษาในทุกมิติ ทั้งโดยทางตรงกับส่วนราชการที่มีอำนาจรับผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน

ทำงานกับผู้ประกอบการความรู้

Infopreneur ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อโดยบ่มเพาะ เสริมแรงกระตุ้น สนับสนุนให้เกิดธุรกิจแห่งความแบ่งปัน ที่เน้นหนักในด้านคุณภาพ นำองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ที่เป็น Secret Sauce จากผู้เชี่ยวชาญออกสู่สาธารณะ แบบ Win-Win

ทำงานกับภาครัฐ

ในการออกแบบ ผลักดันระดับนโยบาย ให้เกิดเป็น Big Move ในภาพใหญ่ของประเทศ ในด้านการนำนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ด้วย E-Sport การใช้กระบวนการ Hackathon เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

คอร์สออนไลน์

คอร์สสร้างสื่อการสอน
แบบอินเทอแร็คทีฟ
ยอดนิยมสำหรับครู อาจารย์ HR
890 บาท

คอร์สออกแบบกราฟิก
ที่จะมาเปลี่ยนคุณให้เป็น
กราฟิกดีไซเนอร์มืออาชีพ
390 บาท

WebHero

คอร์สสร้างเว็บไซต์
แบบไร้กระบวนท่า
ง่าย เร็ว ครบถ้วน
790 บาท

เร็ว ๆ นี้
AR&VR Beyond Reality

คอร์สสร้างสื่อ AR และ VR
เปิดมุมมองใหม่ของโลกเสมือน
จากจินตนาการสู่นวัตกรรมที่สมจริง

เร็ว ๆ นี้

แบรนด์ในเครือ

สถาบันออนไลน์ด้านอาหารครบวงจร
ภายใต้แนวคิด ทำกินก็ง่าย ทำขายก็ปัง

E-Book

สร้างธุรกิจจากความรู้ของคุณเอง ค้นหาความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่คุณอาจยังไม่รู้
ถ่ายทอดเป็นคอร์สออนไลน์ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

เนื้อหาอัดแน่น ในราคา 245 บาท

กิจกรรมล่าสุด

บทความล่าสุด

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ - Factsheet No.76
บอร์ดเกมกับ HRD - Factsheet No.75
เจาะลึก DNA ความเป็นอมตะของ Nintendo - Factsheet No.74
ขายงานให้โดนใจ ต้องใช้ Storytelling - Factsheet No.73
6 วิธีเพิ่มพลังความจำให้สมอง - Factsheet No.72
Smart City คืออะไร - Factsheet No.71
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ - Factsheet No.76
บอร์ดเกมกับ HRD - Factsheet No.75
เจาะลึก DNA ความเป็นอมตะของ Nintendo - Factsheet No.74
ขายงานให้โดนใจ ต้องใช้ Storytelling - Factsheet No.73
6 วิธีเพิ่มพลังความจำให้สมอง - Factsheet No.72
Smart City คืออะไร - Factsheet No.71

วิสัยทัศน์

เทคโนโลยี x ความรู้

ที่ปรึกษา วิทยากร และนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ให้มีประสิทธิผลในยุคดิจิทัล

เพราะเราคือส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และมืออาชีพด้านธุรกิจ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ความก้าวหน้าของเรา

0 +
ทีมผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
0 +
ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั่วประเทศ มากกว่า 100 แห่ง
0 ,000+
มีผู้เข้าฟังการบรรยาย ร่วมการฝึกอบรม และรับคำปรึกษามามากกว่า 10,000 ราย