fbpx

สุดยอดคู่มือ

เปลี่ยนความรู้เป็น

รายได้

เนื้อหาอัดแน่น
ในราคา 245 บาท

สร้างธุรกิจจากความรู้ของคุณเอง

ค้นหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ ที่คุณอาจยังไม่รู้
ถ่ายทอดเป็นคอร์สออนไลน์
สร้างรายได้อย่างมั่นคง

เขียนโดย อ.ฮง พีรพัทธ์ นันนารารัตน์
จากประสบการณ์ตรง เจ้าของคอร์สออนไลน์
Interactive e-Learning และ
Graphic Design Turn Pro
ที่มีผู้เรียนมากกว่า 2,000 คน

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ออกแบบคอร์ส

  ค้นหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีคุณค่า เพื่อเตรียมถ่ายทอดเป็นคอร์สออนไลน์

 • สร้างโมเดลธุรกิจ

  สร้างโมเดลทำเงิน เพื่อหารายได้อย่างยั่งยืน เรียนรู้ครบทั้งการบริหารธุรกิจ การตลาด

 • วางโครงสร้าง

  พัฒนารูปแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ เหมาะกับเนื้อหาและผู้เรียน

 • อุปกรณ์

  รู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกซื้อ เลือกใช้ให้เหมาะกับงบประมาณและเนื้อหา

 • การเตรียมสื่อ

  เตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ เพื่อประกอบการสอน ทั้งสไลด์และอินโฟกราฟิก

 • ถ่ายทำ

  การเตรียมตัวหน้ากล้อง บันทึกเนื้อหาวีดีโอคอร์สออนไลน์ การไลฟ์สด และการตัดต่อวีดีโอ

 • แพลตฟอร์ม

  เข้าใจการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ การยิงโฆษณาเพื่อหาลูกค้า

 • การต่อยอดธุรกิจ

  ขยายธุรกิจคอร์สออนไลน์ ไปสู่ช่องทางทำเงินอื่น ๆ ทุกเรื่องที่ต้องรู้ กฎหมาย ภาษี การจ้างงาน เพื่อขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน

พิเศษ!!! เนื้อหาอัปเดตล่าสุด
การออกแบบคอร์สออนไลน์ ด้วย ChatGPT

และอื่น ๆ อีกมากมาย

สั่งซื้อ E-Book

เนื้อหาอัดแน่น ในราคา 245 บาท

ผู้เขียน : อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

เจ้าของหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Interactive E-Learning
และหลักสูตรออกแบบกราฟิก Graphic Design Turn Pro
ที่มีผู้เรียนแล้วมากกว่า 2,000 คน

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Certificate of Open Source Software 3D Animations, Northern University of Malaysia
  (ทุนอาเซียนและรัฐบาลญี่ปุ่น)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟกต์ชีทส์ จำกัด
 • อาจารย์ รายวิชา Interactive Media วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  และ รายวิชา การจัดการธุรกิจเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • Community and Operations Executive, UTU Global
 • Asoke Chapter Manager, Google Developer Group (GDG)

ประสบการณ์พิเศษ

 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive จากงาน Thailand DIGI Challenge
 • คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • กรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านการผลิตอีบุค อินโฟกราฟิก และ AR กระทรวงศึกษาธิการ
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากรรับเชิญด้านสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันการศึกษามากกว่า 30 แห่ง

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
 • การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา
 • ระบบจัดการฐานข้อมูล
 • ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • การพัฒนาระบบ E-Commerce
 • การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เกม

เกียรติประวัติ

 • รางวัลพระราชทานเยาวชนคนเก่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลชนะเลิศ Thailand DIGI Challenge 2014 สาขา E-Learning
 • รางวัลชนะเลิศ เกมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย Thailand Game Show 2009 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award 2010