fbpx

MOE Mini Hackathon 2022

วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา MOE Mini Hackathon 2022 ร่วมกับท่าน รมว.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)