fbpx

วิธีปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความเป็นผู้ประกอบการ – Factsheet No.68

หลาย ๆ คนอาจจะเคยมีโอกาสได้เรียนวิชางานธุรกิจตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหลักสูตรการศึกษาทั่วโลกก็มีสอนเหมือน ๆ กัน

แต่การเน้นท่องจำองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจแบบทฤษฎีอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้ดีเท่าที่ควร วันนี้ Factsheets จึงขอนำแนวทางการปลูกฝังเด็ก ๆ ตั้งแต่ประถมจนถึงช่วงวัยรุ่น ในเชิง Soft Skill มานำเสนอให้คุณผู้อ่านได้เข้าใจ

ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา Factsheets เชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนที่จะสามารถสร้างทักษะที่พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการให้เด็ก ๆ ได้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ยังจะสามารถพัฒนามุมมอง แนวคิด การตัดสินใจในชีวิตให้เด็ก ๆ สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ด้วย

จะมีอะไรบ้างนั้น ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยครับ

—————————————————-
1. ปลูกฝังความรู้ทางการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ
—————————————————-

Factsheets เคยนำเสนอแล้วว่าประเทศสหราชอาณาจักรสอนการเงินให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้นประถม ซึ่งก็น่าเสียดายที่บ้านเรายังไม่ได้ความสำคัญมากเท่าที่ควร ดังนั้นหากเป็นไปได้ การสอดแทรกความเข้าใจทางการเงิน เช่น การออม การลงทุน กำไร ขาดทุน ทีละเล็กทีละน้อย จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจคุณค่าของเงิน ซึ่งจะนำมาสู่การเป็นคนที่มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

————————————————–
2. เปิดโอกาสให้คิดและทำด้วยตัวเอง
————————————————–

เหมือนที่โฆษณาผงซักฟอกว่าไว้ ยื่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ นอกจากจะส่งเสริมให้ลงมือทำแล้ว การทำให้เด็ก ๆ รู้จักคนที่ประสบความสำเร็จในโลกก็จะช่วยให้สามารถเปิดมุมมองที่กว้างไกลได้มากยิ่งขึ้น โดยเราอาจจะให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นหากมีความต้องการซื้อของเล่นต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจได้ว่าในธรรมชาติของชีวิต เราต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มันมา โดยให้อิสระในการคิดและทำแก่เด็ก ๆ อย่างเต็มที่

————————————————–
3. สร้างความเป็นนักสำรวจ ช่างสังเกต
————————————————–

อย่าพยายามแก้ปัญหาให้เด็ก ๆ ทุกครั้งด้วยวิธีการเดิม ๆ จนเคยชิน โดยเราควรที่จะสร้างความตระหนักให้การคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้มีความช่างสังเกต กล้าตั้งคำถาม กล้าที่จะสัมผัสและเรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองให้มากที่สุด

————————————————–
4. สอนการตั้งเป้าหมายและวางแผน
————————————————–

การกำหนดเป้าหมายและวางแผนให้ไปถึงเป้าหมายเป็นหน้าที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ยิ่งเราสอนให้เด็ก ๆ ฝึกตั้งเป้าหมายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ โดยเป้าหมายต้องมีความเป็นไปได้และต้องทำในเวลาที่จำกัด หากทำได้บ่อย ๆ ก็จะเป็นการสร้างนิสัยเชิงบวกที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้มีการจดบันทึกเป้าหมายลงในกระดาษไว้ด้วย เพราะมีแนวโน้มที่จะทำได้สำเร็จมากกว่า 80%

————————————————–
5. กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม
————————————————–

ไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียว ในบางครั้งเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อให้ไปถีงยังเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกัน พวกเค้ามีทั้งทีม ที่ปรึกษา และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้เด็ก ๆ เล่นกีฬาเป็นทีม ซึ่งนอกจากจะได้ทักษะการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

———————————————————-
6. ให้รางวัลความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจ
———————————————————-

เมื่อเด็ก ๆ มีความคิดริเริ่มจนสามารถลงมือทำสิ่งใดออกมาดีได้ ไม่ว่าจะการบ้านหรืองานอดิเรกต่าง ๆ การให้รางวัลจะช่วยทำให้เด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งที่พวกเค้าทำได้มีคุณค่า และคุ้มค่าที่จะลงมือทำสิ่งนั้น ๆ อีก
รางวัลไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของหรือเงิน คำพูดชื่นชมก็เป็นรางวัลอย่างดีเหมือนกัน

————————————————–
7. สร้างการเรียนรู้เมื่อล้มเหลว
————————————————–

ตามสัญชาติญาณและการศึกษาแบบเก่า ความสำเร็จเป็นความผิดพลาดที่เลวร้าย แต่สำหรับผู้ประกอบการ ความล้มเหลวมักจะนำมาซึ่งบทเรียนที่ทำให้ความคิดเติบโตยิ่งขึ้น อย่าดุหรือลงโทษเมื่อเด็ก ๆ ทำอะไรล้มเหลว แต่ให้ลองพูดคุยถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวนั้น ๆ และให้เรียนรู้จากปัจจัยเหล่านั้นแทน
เมื่อทำเช่นนี้บ่อย ๆ จนเกิดเป็นนิสัยแล้ว เด็กๆจะไม่กลัวความล้มเหลวและมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาในทุกสถานการณ์

————————————————–
8. สร้างทักษะสือสารที่มีประสิทธิภาพ
————————————————–

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งการขาย การโน้มน้าวให้คนอื่นตัดสินใจ การปลูกฝังทักษะสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ทั้งในด้านการพูดและการแสดงออกจะสามารถทำให้เด็ก ๆ สื่อสารความคิดและพูดความในใจออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งดีทั้งด้านส่วนตัวและการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการสบตาเมื่อพูดคุย การพูดโทรศัพท์อย่างสุภาพ การเขียน

————————————————–
9. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
————————————————–

ในบรรดาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนล้วนมีงานที่ทำเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้น และที่จริงแล้วการทำธุรกิจก็เป็นการทำให้สังคมดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงความสุขของเราเท่านั้น โดยอาจให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับงานการกุศล หรือทำกิจกรรมพิเศษเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้อื่น

—————————–
10. เป็นตัวอย่างที่ดี
—————————–

ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนใด ๆ การจะทำให้เด็กเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นให้ดู
เมื่อเราบอกเด็ก ๆ ให้ทำงานหนัก เราก็ต้องแสดงให้พวกเค้าเห็นเช่นเดียวกันว่าเราก็ทำงานหนัก เมื่อเราเป็นแบบอย่าง เด็ก ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะจดจำไปปฏิบัติชั่วชีวิต

ที่มา
https://www.lifehack.org/articles/communication/10-effective-ways-teach-your-kids-about-entrepreneurship.html