fbpx

อบรม AI สําหรับผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สําหรับผู้บริหาร ให้กับ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (Department of Learning Encouragement : DOLE) หน่วยงานใหม่ล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวุฒิพล ทับธานี) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้าน AI ในโอกาสนี้ด้วย
ทั้งนี้ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ครับ