fbpx

บรรยายพิเศษ

สัมมนาออนไลน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ศุภวัชกร เกษรบัว จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการนำเสนอและสื่อสารเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจต่อตลาดเป้าหมาย และหัวข้อ วิธีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ และช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ในกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ GATEWAY TO OPPORTUNITY เปิดประตูสู่โอกาสทางการค้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาครู สปป.ลาว โดย UNESCO

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับโครงการ 2nd National Workshop on Development of Basic ICT Course Module within the Teacher Education Programme in Lao PDR โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว โดยบรรยายในหัวข้อ ຈາກຫ້ອງຮຽນສູ່ຈໍພາບ: ແອັບພຣີເຄຊັນສໍາລັບການຕັດຕໍ່ວີດີໂອສຳລັບນັກການສຶກສາ (จากห้องเรียนสู่จอภาพ แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวีดีโอสำหรับนักการศึกษา) ผ่านช่องทางออนไลน์

อบรม AI สําหรับผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สําหรับผู้บริหาร ให้กับ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (Department of Learning Encouragement : DOLE) หน่วยงานใหม่ล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวุฒิพล ทับธานี) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้าน AI ในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ครับ

หลักสูตรครูทหาร รุ่นที่ 3

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเกียรติจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เชิญเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย หลักสูตรครูทหาร รุ่นที่ 3 นายทหารและนายสิบนักเรียนของหลักสูตรนี้ คัดเลือกมาจากครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ จากทั้งกองทัพบก เช่น วิทยาลัยการทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนหน่วยเเละเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูทหารบก 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจาก กองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรด้านการผลิตสื่อการสอนในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพ

Thailand Software Fair 2022

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บรรยายในหัวข้อ “From Infopreneur’s Perspective : Thai EdTech” ในงาน Thailand Software Fair 2022 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

หลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 2

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรในหัวข้อการผลิตสื่อ E-learning ในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

การบรรยาย การออกแบบและพัฒนาเกม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ Intro to Game Design วิชาการออกแบบและพัฒนาเกม โครงการธนาคารหน่วยกิต โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565

พัฒนาศักยภาพครูทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก

วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา วิทยากรจาก Factsheets โดย อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพครูทหารบก ในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่งครู อาจารย์ จากโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ YOLD Online Tutor : ครูออนไลน์วัยเก๋า

เมื่อวันที่ 12 และ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตร YOLD Online Tutor : ครูออนไลน์วัยเก๋า สำหรับผู้สูงวัยที่อยากเปิดคอร์สสอนออนไลน์ สอนได้ทุกอย่าง ตั้งแต่สูตรลับน้ำจิ้มซีฟู๊ด ไปจนถึงติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีวิชาเหมือนมีทรัพย์ ยิ่งแบ่งยิ่งได้ ทั้งคุณค่าและมูลค่า ในโครงการ สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ ZOOM