fbpx

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

Canva Can Do คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Canva Can Do ให้กับคณาจารย์และบุคลากร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พัฒนาศักยภาพครูทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก

วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา วิทยากรจาก Factsheets โดย อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพครูทหารบก ในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่งครู อาจารย์ จากโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ YOLD Online Tutor : ครูออนไลน์วัยเก๋า

เมื่อวันที่ 12 และ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตร YOLD Online Tutor : ครูออนไลน์วัยเก๋า สำหรับผู้สูงวัยที่อยากเปิดคอร์สสอนออนไลน์ สอนได้ทุกอย่าง ตั้งแต่สูตรลับน้ำจิ้มซีฟู๊ด ไปจนถึงติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีวิชาเหมือนมีทรัพย์ ยิ่งแบ่งยิ่งได้ ทั้งคุณค่าและมูลค่า ในโครงการ สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ ZOOM

บรรยายพิเศษเรื่อง Data-driven Digital Marketing และ Digital Content Strategy ณ ฟาร์มโชคชัย

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเกียรติจากสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บรรยายพิเศษเรื่อง Data-driven Digital Marketing และ Digital Content Strategy จัดขึ้นที่ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

การบรรยายเรื่อง แนวทางการสร้างอาชีพ สร้างอนาคต ยุค 4.0

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎรเป็นวิทยากรเรื่อง แนวทางการสร้างอาชีพ สร้างอนาคต ยุค 4.0 ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี แนวโน้มการประกอบอาขีพที่มีรายได้สูง นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่คณะวิทยากรได้แชร์ให้กับนักศึกษา คือการพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจากการเข้าใจว่าข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างไรและจะต้องพัฒนาตัวเองไปในทิศทางใด จึงจะสามารถใช้ประโยขน์จากเทคโนโลยี และทุกสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

ประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะทำงานประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคิงปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019

รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน โครงการ OBEC Hackathon 2019 – EDU Digital ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน จากทั่วประเทศ ที่มีทักษะ Coding มาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน สังคม ด้วยการสร้างแอพ ใน 3 ลักษณะ คือ เกมเพื่อให้ความรู้ แอพเพื่อการเรียนรู้ และแอพอรรถประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น …

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019 Read More »

กรรมการโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยพิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี