fbpx

กรรมการโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5


อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยพิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี