fbpx

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ.

Factsheets ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมพลังเป็นวิทยากรในโครงการ ครูครีเอเตอร์ เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
  • อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ หัวข้อ Microleaning และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรม หรือนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
  • อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ในหัวข้อ Personal Branding ให้คุณครูสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
  • อ.ภาณุวัฒน์ จิมมาลี หรือ ครูเต้ยเต้ย เทย สอนEng ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนตัวเองจากครู สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการสอน การปรับการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ต้องทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
  • อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ในหัวข้อ การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ สื่อสารอัตลักษณ์ด้วยภาพ (Visual Identity) เพื่อสร้างการจดจำให้กับคุณครู
  • อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ในหัวข้อ Production Planning, Influencer Market Segmentation เพื่อแชร์แนวทางต่อยอดให้คุณครูที่เป็นครีเอเตอร์ รู้จักสนามของตนเอง เข้าใจโอกาสของตลาดในการเติบโตในฐานะครีเอเตอร์มืออาชีพ
  • และ Workshop 2 วันเต็ม โดย อ.อธิป เตชะพงศธร ด้านการผลิตวีดีโอเพื่อให้ความรู้ เทคนิคการลำดับภาพ การเล่าเรื่อง การตัดต่อเนื้อหาวีดีโอสั้นสำหรับการเรียนการสอนในขนาด Microlearning และ Nanolearning
ขอบพระคุณทีมผู้จัด สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. และคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 120 ท่าน ที่จะเป็นแกนนำในการเปลี่ยนการศึกษาไทยอย่างทรงพลังครับ