fbpx

กรรมการโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยพิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

Leave a Comment