fbpx

อัปเดตจาก Facebook ที่เน้นเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลส่วนบุคคลยิ่งขึ้น – Factsheet No.26

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

หลังจากที่ Mark Zuckerberg แสดงท่าทีเริ่มเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลส่วนบุคคลของ Apple เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม และในต้นเดือนเมษายน 2564 Facebook ได้ประกาศว่าจะทำการอัปเดต News feed ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเลยทีเดียว เรามาดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง

Control What You Share ควบคุมโพสต์ของเราได้มากขึ้น
News feed เพิ่มความสามารถใหม่ โดยให้เราสามารถเลือกได้ว่า เราอนุญาตให้ใครแสดงความเห็น (Comment) บนโพสต์แต่ละโพสต์ของเราได้บ้าง จากเดิมที่เคยควบคุมได้เพียงว่าใครสามารถมองเห็นโพสต์ได้เพียงอย่างเดียว โดยตามตัวอย่างที่ Facebook เผยแพร่ออกมา เผยให้เห็นว่ามีอยู่ 3 ตัวเลือกด้วยกัน คือ สาธารณะ เพื่อน และผู้คนหรือเพจที่เรากล่าวถึง (Profiles and Pages you mention)

โดย Facebook กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความต้องการที่จะให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและจำกัดความคิดเห็นที่เราไม่ประสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลสาธารณะ ครีเอเตอร์ หรือแบรนด์ การจำกัดความคิดเห็นอาจจะทำให้การพูดคุยในกลุ่มชุมชนมีความรู้สึกปลอดภัย มีสวนร่วม และมีความหมายที่ดียิ่งขึ้น

Control What You See ควบคุมการมองเห็นเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเรียงเนื้อหาบน News feed ตามความชอบของเรา Facebook ได้เปิดตัวแท็บ Favorites เพิ่มขึ้นมา เราสามารถเลือกโปรไฟล์เพื่อนและเพจจำนวน 30 คน(เพจ) ขึ้นมา เพื่อให้แสดงอยู่ในแท็บ Favorites นี้ โดยเราสามารถคัดกรอง (Filter) ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น เวลาโพสต์ไม่เกิน 3 วัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในภาพตัวอย่างยังเผยให้เห็นว่า News feed ต่อไปนี้จะถูกแยกเป็น 3 ส่วน คือ Home ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถูกจัดเรียงตามอัลกอริทึม Favorites เนื้อหาที่เราเลือกเจาะจง และ Recent คือโพสต์ทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากเพื่อนหรือเพจ เรียงจากโพสต์ใหม่ล่าสุดลงไป

Understand Why You See Suggested Posts in News Feed
ให้ผู้ใช้ได้เข้าใจว่าทำไมถึงเห็นโพสต์แนะนำแต่ละโพสต์

ถัดจากนี้ไป เมื่อ News feed แสดงโพสต์แนะนำ (Post Suggestion) เราจะสามารถกดดูได้ว่า Facebook แนะนำโพสต์ดังกล่าวจากอะไร เช่น จากการที่เราเคยแสดงความเห็นในโพสต์ที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะเห็นประวัติการมีปฏิสัมพันธ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น และเรามีสิทธิ์ที่จะจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขการตั้งค่า News feed ได้ด้วย

การอัปเดตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาที่ตนเองสนใจ และยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลปฏิสัมพันธ์ที่นำมาสู่การแนะนำเนื้อหาจากอัลกอริทึมของ Facebook เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจแนวทางการใช้ Data ของ Facebook มากยิ่งขึ้น

ที่มา
https://about.fb.com/news/2021/03/more-control-and-context-in-news-feed/